Polityka prywatności

I. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.6 ust 1 lit. b, c, f, jest INKLUZ Szlifiernia Kamieni Jubilersko-Ozdobnych, Jubiler Marcin Pal ul.Turkusowa 1 A 20-572 Lublin, e-mail : szlifiernia.inkluz@gmail.com

II. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres odbiorcy wysyłki przekazujecie Państwo firmie INKLUZ dobrowolnie. W.w dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawartymi z Państwem umowami o wykonanie naszych usług oraz innymi czynnościami związanymi z realizacją zlecenia np. zakupem materiałów i towarów, wystawianiem faktur oraz innymi czynnościami związanymi z realizacją umowy (np. przesyłanie wiadomości SMS lub informacji w poczcie elektronicznej).

III. Państwa dane osobowe są traktowane jako poufne i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator danych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. Państwa dane mogą zostać udostępniane następującym podmiotom przetwarzającym: biuru rachunkowemu, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, firmom obsługującym systemy informatyczne oraz systemy płatności elektronicznej, wyłącznie celem realizacji zawartej z Państwem umowy.

IV. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą: – żądanie usunięcia danych – żądanie sprostowania danych – ograniczenie przetwarzania danych – sprzeciw wobec przetwarzania danych – wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W/w prawa można zrealizować w każdym czasie poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail szlifiernia.inkluz@gmail.com, pod numerem telefonu +48 815276993 lub w siedzibie firmy INKLUZ.